home o firmie produkty kontakt

Laufer KM

Opis produktu:

Laufer KM to środek do zabezpieczania i ochrony drewna przed niszczącym działaniem korozji biologicznej powodowanej przez grzyby domowe i owady - techniczne szkodniki drewna. Jego formuła oparta na bazie związków miedzi (bez związków chromu) i biocydów gwarantuje długotrwałą i skuteczna ochronę drewna. W przypadku impregnowania drewna metodą ciśnieniową uzyskuje się zabezpieczenie drewna umożliwiające stały kontakt drewna z gruntem. Impregnat po okresie sezonowania (około 4 tygodni) jest niewymywalny. Zalecany do impregnacji drewna budowlanego, konstrukcyjnego i ogrodowego - na zewnątrz i do wnętrz. Dostarczany jako koncentrat wodorozcieńczalny bezbarwny lub z barwnikiem (zielony, brązowy) o maksymalnym stosunku rozcieńczenia 1:49.

  1. Koncentrat. wodorozcieńczalny o wysokiej wydajności
  2. Bardzo wysoka skuteczność zabezpieczania w stosunku do grzybów domowych i owadów niszczących drewno
  3. Odporny na wymywanie przez wodę
  4. Głęboko wnika i utrwalanie się w drewnie
  5. Nie powoduje korozji stalowych elementów łączących
  6. Nie ma wpływu na palność drewna
  7. Łatwy w aplikacji

Zastosowanie

Zabezpiecza drewno w obiektach budownictwa mieszkalnego, rekreacyjnego, użyteczności publicznej, architekturę ogrodową, itp.
Przykłady zastosowań drewna:
wewnątrz obiektów - więźba dachowa, belki stropowe i drewno konstrukcyjne i legary
na zewnątrz - drewno konstrukcyjne, podbitka, parkany, pergole, architektura ogrodowa, deski tarasowe i legary

Aplikacja

Przygotowanie drewna
Drewno przeznaczone do zabezpieczania oczyścić z resztek kory, kurzu, pyłu, itp., w razie potrzeby odtłuścić. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać  28%. Zabiegi wykonywać w temp. powyżej +5oC. Zaimpregnowane drewno chronić przed opadami przez co najmniej 48 godzin po zabiegu. Sezonować pod zadaszeniem na przekładkach do stanu powietrzno-suchego

Aplikacja poprzez malowanie lub natrysk
Przygotować roztwór roboczy rozcieńczając impregnat wodą w proporcji 1-15 (1 litr impregnatu rozpuścić w 15 litrach wody).
Aplikować za pomocą: pędzla, wałka, pistoletu lub rozpylacza – 2–3 warstwy w odstępie min 4 godzin pomiędzy warstwami.
Prawidłowe zabezpieczenie otrzymuje się przy naniesieniu łącznie:
- 300 ml/m2 na drewno wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz w przypadku gdy drewno nie jest narażone na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych. Wydajność z jednego litra koncentratu (10 litrów gotowego roztworu) – 33m2 drewna.  
- 400 ml/m2 na drewno na zewnątrz narażone na bezpośrednie opady atmosferyczne. Wydajność z jednego litra koncentratu (10 litrów gotowego roztworu) – 25m2 drewna. 

Aplikacja przez kąpiel
Przygotować roztwór roboczy rozcieńczając impregnat wodą w proporcji 1-49 (1 litr impregnatu rozpuścić w 49 litrach wody).
Zanurzyć drewno w roztworze na okres minimum 30 min.
Prawidłowe zabezpieczenie otrzymuje się przy naniesieniu łącznie:
- 2 do 3 kg/m3 koncentratu na  drewno wewnątrz pomieszczeń w I klasie zagrożenia
- 3 do 4 kg/m3 koncentratu na drewno wewnątrz i na zewnątrz w II klasie zagrożenia
- 4 do 7 kg/m3 na drewno na zewnątrz w III i IV klasie zagrożenia. Uwaga: zabezpieczenie drewna w IV klasie zagrożenia otrzymuje się wyłącznie w przypadku impregnacji ciśnieniowej. 

Uwaga: podczas aplikacji należy przestrzegać elementarnych zasad BHP

Przechowywanie i transport

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach fabrycznych, w temp. od +5oC do +40oC, w warunkach zabezpieczenia przed mrozem, opadami atmosferycznymi i nasłonecznieniem, w suchych, wentylowanych pomieszczeniach. z dala od środków spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci. Okres trwałości 3 lata od produkcji. Produkt zaklasyfikowany jako towar niebezpieczny w świetle przepisów transportowych ADR/RID klasa 8, UN 1760, grupa II i III

Do pobrania:

Karta charakterystyki produktu LAUFER KM

Laufer Aquadur
Laufer Polska Sp. z o.o. ul. Francuska 92 54-405 Wrocław
tel. +48 664 927 113, fax: +48 71 722 01 11
site by Karpiu