home o firmie produkty kontakt

Laufer Aquadur

Opis produktu:

Laufer Aquadur to niewymywalny środek do zabezpieczania i ochrony drewna przed niszczącym działaniem korozji biologicznej powodowanej przez grzyby domowe i owady - techniczne szkodniki drewna. Jego nowoczesna formuła oparta na bazie triazoli i amin gwarantuje długotrwałą i skuteczna ochronę drewna oraz możliwość jego dowolnego wykończenia (bejce, lakiery, lazury, itp.). Impregnat może również stanowić samodzielne wykończenie. Zalecany do impregnacji drewna budowlanego, konstrukcyjnego i ogrodowego - na zewnątrz i do wnętrz. Dostarczany jako koncentrat wodorozcieńczalny bezbarwny lub z barwnikiem (zielony, brązowy) o maksymalnym stosunku rozcieńczenia 1:19.

  1. Koncentrat. wodorozcieńczalny o wysokiej wydajności
  2. Bardzo wysoka skuteczność zabezpieczania w stosunku do grzybów domowych i owadów niszczących drewno
  3. Odporny na wymywanie przez wodę
  4. Nie zmienia barwy impregnowanego drewna (wersja bezbarwna)
  5. Głęboko wnika i utrwalanie się w drewnie
  6. Może być stosowany samodzielnie lub jako grunt pod dowolne wykończenie lakiernicze, bejce, oleje lub impregnaty koloryzujące
  7. Nie powoduje korozji stalowych elementów łączących
  8. Nie ma wpływu na palność drewna
  9. Łatwy w aplikacji

 

Zastosowanie

Zabezpiecza drewno w obiektach budownictwa mieszkalnego, rekreacyjnego, użyteczności publicznej, architekturę ogrodową, itp.
Przykłady zastosowań drewna:
wewnątrz obiektów - więźba dachowa, belki stropowe i drewno konstrukcyjne, deski i legary podłogowe, boazerie, okna, drzwi, meble.
na zewnątrz - drewno konstrukcyjne, podbitka, parkany, pergole, architektura ogrodowa, meble ogrodowe, bramy, drzwi, okna

Aplikacja

Przygotowanie drewna
Drewno przeznaczone do zabezpieczania oczyścić z resztek kory, kurzu, pyłu, itp., w razie potrzeby odtłuścić. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać  28%. Zabiegi wykonywać w temp. powyżej +5oC. Zaimpregnowane drewno chronić przed opadami przez co najmniej 48 godzin po zabiegu. Sezonować pod zadaszeniem na przekładkach do stanu powietrzno-suchego

Aplikacja poprzez malowanie lub natrysk
Przygotować roztwór roboczy rozcieńczając impregnat wodą w proporcji 1-9 (1 litr impregnatu rozpuścić w 9 litrach wody).
Aplikować za pomocą: pędzla, wałka, pistoletu lub rozpylacza – 2–3 warstwy w odstępie min 4 godzin pomiędzy warstwami.
Prawidłowe zabezpieczenie otrzymuje się przy naniesieniu łącznie:
- 300 ml/m2 na drewno wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz w przypadku gdy drewno nie jest narażone na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych. Wydajność z jednego litra koncentratu (10 litrów gotowego roztworu) – 33m2 drewna.  
- 400 ml/m2 na drewno na zewnątrz narażone na bezpośrednie opady atmosferyczne. Wydajność z jednego litra koncentratu (10 litrów gotowego roztworu) – 25m2 drewna. 

Aplikacja przez kąpiel
Przygotować roztwór roboczy rozcieńczając impregnat wodą w proporcji 1-19 (1 litr impregnatu rozpuścić w 19 litrach wody).
Zanurzyć drewno w roztworze na okres minimum 30 min.
Prawidłowe zabezpieczenie otrzymuje się przy naniesieniu łącznie:
- 300 ml/m2 na drewno wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz w przypadku gdy drewno nie jest narażone na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych. Wydajność z jednego litra koncentratu (19 litrów gotowego roztworu) – 33m2 drewna
- 400 ml/m2 na drewno na zewnątrz narażone na bezpośrednie opady atmosferyczne. Wydajność z jednego litra koncentratu (10 litrów gotowego roztworu) – 25m2 drewna. 

Uwaga: podczas aplikacji należy przestrzegać elementarnych zasad BHP

Przechowywanie i transport

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach fabrycznych, w temp. od +5oC do +40oC, w warunkach zabezpieczenia przed mrozem, opadami atmosferycznymi i nasłonecznieniem, w suchych, wentylowanych pomieszczeniach. z dala od środków spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Okres trwałości 3 lata od produkcji.
Produkt nie został zaklasyfikowany jako towar niebezpieczny w świetle przepisów transportowych ADR/RID (Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Dz.U. nr 199/2002 poz.1671; Dz.U. nr 97/2004 poz.962; Dz.U. nr 96/2004 poz.959).

Do pobrania:

Karta charakterstyki produktu LAUFER AQUADUR

Laufer Aquadur

 

Laufer Polska Sp. z o.o. ul. Francuska 92 54-405 Wrocław
tel. +48 664 927 113, fax: +48 71 722 01 11
site by Karpiu